Formy płatności

Akceptujemy następujące formy płatności za bilety lotnicze:

Przelew

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Weco-Travel Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

mBank Oddział w Warszawie
50 1140 1010 0000 3071 8500 1053

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko pasażera(ów) oraz numer rezerwacji.
Wpłata wymagana jest w dniu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty będzie skutkował zmianą ceny biletu lub anulacją rezerwacji.
Bilety lotnicze opłacane przelewem wystawiamy w dniu, w którym należna kwota została zaksięgowana na rachunku Weco-Travel.

Karta kredytowa

Na karcie kredytowej zostaną dokonane następujące obciążenia:
• osobno za każdy zarezerwowany bilet lotniczy
• osobno za opłatę za wystawienie wszystkich biletów lotniczych znajdujących się w tej samej rezerwacji